• Slider 50
 • Slider 51
 • Opening hours

  Mon - Fri: 8am - 4pm

  Saturday: closed

  Sunday: closed

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE ,,WWW.HUSAR-LIFT.PL”

Andrzej Bednarek Husar-Lift szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników.

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ANDRZEJ BEDNAREK husar-lift, ul. Siłaczki 3/9 lok. 230, 02-495 Warszawa, tel. 0048 22 305 47 89, e-mail: info@husar-lift.pl.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Dane osobowe chronione są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego przechowywania danych osobowych Klientów za pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych i organizacyjnych środków, tak więc nie mają w nie wglądu osoby trzecie.

§ 3. Zakres przetwarzanych danych

W przypadku danych osobowych podanych za pośrednictwem adresu e-mail przetwarzane są dane osobowe podane w treści wiadomości.

W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego (w zależności od tego, które z wymienionych danych zostaną podane w celu realizacji usługi) oraz inne dane osobowe podane przez Klienta.

§ 4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie:

 1. skontaktowania się z Klientem,
 2. podjęcie działań na żądanie Klienta przed świadczeniem usług,
 3. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
 4. wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych, podatkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu nawiązania kontaktu oraz w celu realizacji usługi.

W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora, posiadają:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, w tym z Rozporządzeniem.
 8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 6. Odbiorcy danych

Informujemy, że dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane niżej wskazanym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
 2. podmiotom zajmującym się usługami prawnymi, doradczymi i księgowymi, wyłącznie w celu realizacji usługi.

§ 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zrealizowania usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń.

§ 9. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 10. Pliki cookies

W Serwisie używamy tzw. plików cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy, który przechowywany jest na Państwa komputerze poprzez stronę internetową. Niektóre pliki cookies są usuwane, kiedy przeglądarka zostaje zamknięta (cookies sesyjne). Inne pliki zostaną na Państwa komputerze i pozwalają nam na reorganizację Państwa przeglądarki, następnym razem, kiedy odwiedzicie naszą stronę (cookies stałe). Możecie dostosować ustawienia Państwa przeglądarki, tak że za każdym razem będziecie informowani, o tym, że na waszym komputerze zainstalowany będzie plik cookies. Dzięki tym ustawieniom możecie decydować, czy zaakceptować, czy też nie dany plik cookie, lub możecie zablokować instalację plików w ogóle. Jeśli zdecydujecie się na zablokowanie plików cookies, to musicie liczyć się z tym, że wówczas funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

§ 11. Kontakt

Pytania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystaniem danych osobowych oraz wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować do Administratora.

 • Oferujemy windy i urządzenia takie jak m.in.:
  • Windy osobowe

   Windy osobowe

   Jeszcze kilka lat temu windy były zarezerwowane dla budynków co najmniej kilkunastopiętrowych.

   Więcej
  • Windy towarowe

   Windy towarowe

   Proces produkcyjny i logistyczny w twojej firmie może być jeszcze sprawniejszy., dzięki inwestycji w windę towarową.

   Więcej
  • Windy dla niepełnosprawnych

   Windy dla niepełnosprawnych

   Usprawnienia dla niepełnosprawnych stają się coraz częściej standardem.

   Więcej
  • Windy kuchenne

   Windy kuchenne

   Windy kuchenne czyli tzw. małe windy towarowe mają udźwig w zakresie od 5kg do 300kg.

   Więcej
  • Podnośniki nożycowe / podesty nożycowe

   Podnośniki nożycowe

   Dźwigniki nożycowe zwane są także: podnośnikami platformowymi, stołami podnośnymi itp.

   Więcej
  • Leasing Wind

   Windy leasing

   Windy leasing to nasza usługa, którą wykonujemy dbając o wszystkie standardy i bezpieczeństwo użytkowników.

   Więcej
Windy osobowe i towarowe
  • Slider 48